TAUSTIGER

Der brann-/rømningsstige ikke passer eller ønskes kan taustige være et godt alternativ. Den oppbevares på en egnet plass og hektes over vinduskarm eller gelender/rekkverk ved bruk. Rask og enkelt. Levers i ulike lengder opptil 10,5 meter.

Stigen tåler 150 kg, har en bredde på 30 cm er og utformet slik at trinnene bestandig ligger 8 cm fra veggen.

VI LEVERER VARER TIL HELE LANDET!

Tilsvarende produkter