Brannsikring

Brannsikring handler om forebygging, varsling og rømning. Avskjerming AS fører et utvalg rømningsveier og brannvarslere.

 

Rømningsveier i privatboliger

 

Forskriften sier at rom som benyttes til soverom skal ha to alternative rømningsveier. Normalt vil dør være den ene mens vindu er den andre. For at vinduet skal kunne godkjennes som rømningsvei må bredde + høyde til sammen være minimum 150 cm (i tillegg kan hverken høyden eller bredden være mindre enn 60 cm).
Dersom høyden fra underkant av vindu og ned til bakken er mer enn 5 meter er man videre pålagt å ha en form for trapp, stige eller lignende. De fleste vil nok si at 5 meter er høyt å hoppe. Normalt vil de fleste montere rømningsvei når høyden overstiger 3 meter.

 

Våre alternative rømningsveier er brannstige, redningsline, taustige eller inspeksjonsstiger.

 

Våre produkter: