Måltaking for solskjerming, gardiner og gardinutstyr

Måltaking for solskjerming, gardiner og gardinutstyr er ikke enkelt. Monteringsalternativene er flere, detaljene mange og måltakingen ulik for de forskjellige produktene. Vi har laget måltakingsveiledninger for noen av de vanligste innvendige solskjermingsproduktene.
Last ned måltakingsveiledningene ved å klikke på linkene under