Rengjøring av solskjermingsprodukter

Med korrekt og regelmessig vedlikehold og vask vil deres solskjermingsutstyr holder seg godt og gir glede i mange år. Den mest skånsomme rengjøring skjer med støvsuger og munnstykke med børste. Er ikke dette tilstrekkelig bruk først lunkent vann og en myk klut eller svamp. Fjern endepropper og underlister før rengjøring slik at vann og fukt kan tørke raskt og effektivt.

  • Plast – Bruk helst lunkent vann uten vaskemiddel. Eventuelt tilsettes små mengder mildt vaskemiddel.
  • Malt stål – Børstes og rengjøres med vann og nøytralt rengjøringsmiddel.
  • Rustfritt – stål Vask med våt svamp og fint slipemiddel. Ved behov bruk nøytralt rengjøringsmiddel.
  • Aluminium – som ikke er rustbeskyttet. Bruk fuktig eller våt svamp og såpe. Ved behov tilsett et sterkt vannløselig rengjøringsmiddel. Skyll godt. Dersom produktet er meget skittent kan aluminiumoksidpulver og et sterkt vannløselig rengjøringsmiddel brukes i kombinasjon. Skyll godt og tørk.
  • Rustbeskyttet aluminium (oksidert) – Bruk fuktig eller våt svamp og såpe. Ved behov tilsett et sterkt vannløselig rengjøringsmiddel. Skyll godt. Dersom produktet er meget skittent kan trikkloretylen tilsettes vaskevannet. Man kan også skure med en fille eller svamp tilsatt alkohol.
  • Malt eller lakkert aluminium – Vask med vann og vannløselig rengjøringsmiddel. Skyll og tørk.
  • Persiennelameller i aluminium – Rengjør regelmessig. Bruk en myk klut eller svamp og lunkent vann tilsatt små mengder mildt rengjøringsmiddel Det advares mot bruk av sterke vaskemiddel eller sliping. Unngå også høytrykksspyler.
  • Screen – Spyl med hageslange, unngå høyt trykk. Vaskes med nøytralt rengjøringsmiddel. Ikke bruk produkter som inneholder slipemidler.
  • Vindusfilm – Vaskes med myk klut, syntetisk svamp eller gumminal, med vanlig nøytralt rengjøringsmiddel. Unngå bruk av sterke vaskemiddel (både alkaliske og syreholdige) harde børster eller slipemiddel. Filmen skal ikke vaskes de første 30 dagene eller montering.